Marshall 2203 80-talare

Förstärkaren hade haft nåt rör som strömrusat och sen hade det rykt om den. Hittade inga större fel, säkringar, elektrolytkondensatorer m.m. var OK, men ett par rör matchade inte längre. Satte i matchade rör och fick ändra i biaskretsen för att kunna ställa rätt biasnivå, trimpoten räckte inte till. Ställde om stärkaren från 220V till 240V och gjorde en mindre ändring i tonstacken på kundens begäran, ändrade kondensatorn för diskant från 500pF till 250pF för att flytta mera högt mellanregister till diskantpoten.