Laney Supergroup 60W

En 70-talare med Partridgetransformatorer som inte startade. Ett intermittent problem som visade sig vara strömbrytaren, som byttes.Det var lite mer saker som behövde fixas:

Skyddsjorden var kopplad till jordbussen vid potarna…den ska sitta i en separat jordningspunkt i chassit. Fixade det.

Spänningarna var svinhöga, 540V på skärmgallren (560V på anod) och biasen var ställd till >80% av max effektförlust eller 45mA / rör. Ingen justerbar bias fanns så jag installerade en trimpot. Ställde om stärkarn från 230V nätspänning till 250V och sänkte skärmgallerspänningen genom att byta ut skärmgallermotstånden mot ett par zenerdioder från B+ till skärmgallren + ett 100 Ohm/2W motstånd på rörsocklarna. Detta sänkte skärmgallerspänningen till 485V vilket är OK. Bias gick att justera ner till 30mA / rör eller ca 60% av max effektförlust.

Preampen var ombyggd så att Bass-kanalen inte användes, återställde den till original. Rengjorde skrapiga potar och bytte en elektrolytkondensator som mätte hög ESR. Satte motstånd över första filtersteget som hade seriekopplade elektrolyter, detta för att utjämna spänning och ladda ur kondingarna när stärkarn är avstängd.