Bugera 333XL o Peavey 5150

Förstärkare som inte fungerade trots rörbyte. På Bugeran så hade en lödning släppt i power supply och preampen var utan spänning. Peaveyn hade en skjuten B+ säkring internt. Alla rör kontrollerades i rörprovare utan anmärkning

GK MB150

Ett Gallien Krueger bascombo där högtalarens ”foam” pulvriserats av ålder. Bytte högtalaren mot ett Eminence BP122 som är lämpad för små ”closed cabinets”.

Orange OR80 -73

Ett tidigt Orange-combo med 2×12:or för översyn. Ställde bias men märkte att Gain-poten skrapade. Bytte pot och det blev bättre men lät som Presence-poten på gamla Marshall, dvs som att det låg likspänning på poten. Efter lite felsökning kunde jag konstatera att en katodkondensator i steget efter Gain-poten hade kortslutit och detta var orsaken till skrapet. Anodspänningen som skulle vara ca 180V var nere i 76V. Bytte den kondensatorn och såg också att en likadan kondensator till steg 1 var bakvänt monterad (det är elektrolytkondensatorer så de har polaritet). Bytte den också och det blev lite skillnad på ljud kan man säga.

Marshall JTM30

Enligt felbeskrivning så tystnade förstärkaren efter ett tag och man kunde då se att rören i preampen slocknat. Det är så att man har valt att likrikta glödspänningen för preamprören och det var detta som var felet. Jag bytte diodbryggan som likriktade spänningen och passade på att löda om ”skumma” lödningar. De här modellerna har värmeproblem beroende på att slutrören är monterade horisontellt och värmen går rakt upp i kretskorten vilket kan skapa spröda lödningar med sprickor. Slutrören var omatchade med en diff på 10mA så jag bytte dem mot ett matchat par som dessutom drog tomgångsström enligt spec , 40mA (det går inte att justera bias på den här modellen utan att bygga om biaskretsen, nu slapp vi det denna gång).

Randall Satan o Marshall JCM2000

Ett par 100/120 Wattare. Randall Satan 120 är en Ola Englund Signature modell med 2 6L6GC och 2 KT88 i slutsteget och var död. En 6L6:a var kortsluten och en KT88 hade gallerläckage . Röret som driver effektloopen hade en död triod o säkringar hade gått. Nya rör, biasjustering så var den igång igen. JCM2000 tappade volym med effektloopen inkopplad (enl kund). Rengjorde loopjacken och lödde om dem i kretskortet, kunde inte återskapa problemet sen.

Diverse förstärkare

Genomgång av Kulturskolans förstärkare:

Marshall JTM 30 , kollade bias o rengjorde..inga problem

Bugera V55. Väldig obalans i slutrör så där bytte jag dem, ett preamprör behövde bytas.

Fender Hot Rod Deluxe. Klassiskt fel, elekrolytkondensatorer. Bytte dem och passade även på att byta anodmotstånd och löda om rörsocklar.

Laney Lionheart L50

En lite udda förstärkare med 5 st slutrör som körs i klass A och ger 50W. Det hade blivit överslag i kretskortsbanorna på slutstegskortet och det hade puttrat på ett tag och smält rörsockel + kort. Tydligen inte komplett kortslutning då B+ säkringen var hel.

Jag tvättade rent kortet och skrapade bort kolrester, lödde dit kabel som byglade det bortbrända stället. Ny rörsockel blev det också och jag bytte ett omatchat rör mot ett jag hade liggande som matchade perfekt.

Marshall modell 1992 ”Super Bass” -75

En -75:a enligt ägare och detta stämmer också med datumkoder på kondensatorerna . Enligt kvalitetskontrollslappen är den utcheckad okt -73. En felskrivning ? Några problem: Strömkabeln glappade i genomföringen till chassit, preampröret V2 var dött. V1 mätte låga värden mot datablad. Slutrören var något omatchade och gick väldigt kallt med cross-over distortion, gick ej heller att justera dem varmare utan att bygga om bias-krets. Presence-kontrollen fungerade inte.

Bytte slutrör, justerade bias, bytte V1 o V2. Kapade strömkablen vid brottet och kopplade om den. Kondensatorn på Presence-poten hade släppt mot jord , så det var bara att löda om.