Splawn Quickrod 100

Ett par ”boutique”-stärkare, Splawn Quickrod 100 , Marshall-baserade 100W med en hel del intressanta finesser, http://www.splawnguitars.com/amps08.htm

Den ena hade börjat strömrusa och skjutit säkringen. Ett av rören hade gallerläckage, dvs spänningsläcka mellan komponenterna i röret. Detta gjorde att biasspänningen steg och röret strömrusade, sk ”red-plating”. Bytte röret mot ett matchande.

Den andra förstärkaren kunde jag inte återskapa problemet på , det skulle skrapa i effektloopen. Jag tog bort kretskortet med loopen och gjorde rent kontakter och switchar.