Ett par Marshall-stärkare

En JMP modell 1992 (100W) som hade en pot som behövde rengöras, inga fel i övrigt. Sen en JCM800 modell 2210 med ett icke-fungerande reverb. Nån hade bytt reverbtank och klämt kontakterna så jag fick räta ut allt. Dessutom mätte drivröret för reverbet dåligt på en triod och byttes.