Peavey Pacer ”70-ish”

Ett transistorkombo som lät konstigt,ungefär som en oktaveffekt. Signalen blev förvrängd strax innan slutttransistorerna, bytte elektrolytkondensatorer då jag trodde att det var rippel pga dålig filtrering. Felet kvarstod och visade sig vara ett effektmotstånd i slutsteget efter mätningskontroll.