Ett par Fender HotRod Deluxe

Fender Hot Rod Deluxe, ett par stycken. Den ena hade för kallt ställd bias och skapade cross-over distortion. Ställde bias och bytte V1 mot ett 5751 för mera headroom.

#2 slocknade lampan på efter ett tag och glödströmmen till rören försvann samtidigt. Intermittent fel som kunden kunnat avhjälpa genom att dunka till stärkarn. Den hade spår från tidigare lagningar , man kan ex se att effektmotstånd bytts, värmeskador på kretskort m.m . Jag lödde om alla rörsocklar vilket verkar ha löst problemet då jag inte kan provocera fram felet igen.

Laney Supergroup 60W

En 70-talare med Partridgetransformatorer som inte startade. Ett intermittent problem som visade sig vara strömbrytaren, som byttes.Det var lite mer saker som behövde fixas:

Skyddsjorden var kopplad till jordbussen vid potarna…den ska sitta i en separat jordningspunkt i chassit. Fixade det.

Spänningarna var svinhöga, 540V på skärmgallren (560V på anod) och biasen var ställd till >80% av max effektförlust eller 45mA / rör. Ingen justerbar bias fanns så jag installerade en trimpot. Ställde om stärkarn från 230V nätspänning till 250V och sänkte skärmgallerspänningen genom att byta ut skärmgallermotstånden mot ett par zenerdioder från B+ till skärmgallren + ett 100 Ohm/2W motstånd på rörsocklarna. Detta sänkte skärmgallerspänningen till 485V vilket är OK. Bias gick att justera ner till 30mA / rör eller ca 60% av max effektförlust.

Preampen var ombyggd så att Bass-kanalen inte användes, återställde den till original. Rengjorde skrapiga potar och bytte en elektrolytkondensator som mätte hög ESR. Satte motstånd över första filtersteget som hade seriekopplade elektrolyter, detta för att utjämna spänning och ladda ur kondingarna när stärkarn är avstängd.

Marshall 2203 80-talare

Förstärkaren hade haft nåt rör som strömrusat och sen hade det rykt om den. Hittade inga större fel, säkringar, elektrolytkondensatorer m.m. var OK, men ett par rör matchade inte längre. Satte i matchade rör och fick ändra i biaskretsen för att kunna ställa rätt biasnivå, trimpoten räckte inte till. Ställde om stärkaren från 220V till 240V och gjorde en mindre ändring i tonstacken på kundens begäran, ändrade kondensatorn för diskant från 500pF till 250pF för att flytta mera högt mellanregister till diskantpoten.

Peavey Pacer ”70-ish”

Ett transistorkombo som lät konstigt,ungefär som en oktaveffekt. Signalen blev förvrängd strax innan slutttransistorerna, bytte elektrolytkondensatorer då jag trodde att det var rippel pga dålig filtrering. Felet kvarstod och visade sig vara ett effektmotstånd i slutsteget efter mätningskontroll.

Ampeg SVT Classic

Behöver väl ingen större presentation, Ampeg SVT på 300W, detta en Classic-modell (som har MasterVolym). Den ville inte starta och ett av slutrören visade på intern kortslutning i min rörprovare (blixtrade som tusan innan säkringen gick). Jag hade ett antal 6550-rör , nya men omatchade, liggande och hittade ett som matchade med de 5 slutrören som fortfarande fungerade. Tog för säkerhets skull ut slutstegskortet och mätte komponenterna där , som ibland kan paja när rören kortsluter. Inga problem denna gång. Biasindikatorerna visar grönt , vilket tyder på att de ligger inom godkänt intervall.

Fender Bandmaster -65

En direktimporterad -65:a med extra anpassningstrafo. Volymen kom och gick, vibratot fungerade dåligt. Det satt en 12AX7 i fasvändarposition så den byttes till ECC81, alla anodresistorer byttes (de hade driftat i värde upp emot 20%), skärmgallermotstånd byttes. Den hade servats tidigare och då fått nya elektrolyter utom i preampen, så de byttes. En sk ”death-cap” satt kvar så den togs bort. Rengjorde potar, justerade bias + fixade footswitchen så började den låta bra. De gamla RCA-slutrören gav 42W och matchade fortfarande hyfsat så de fick vara kvar.

Hiwatt Lead 100

En 100W-topp från 1986. Ingen Englandsbyggd Hiwatt som de som Dave Reeves konstruerade och byggde med sitt Hylight Electronics (1966-1981), eller de som Biacrown (tidigare Hiwatt-anställda) byggde ett par år efter att Hylight gått i konkurs 1981. Sterling Imports var USA-agent för Hiwatt och köpte in delar från England och byggde ihop egna Hiwatts. Detta är en sån. Hittade lite problem med kablaget mellan power supply och slutsteg, som vid lätt beröring slutade leverera bl a biasspänning till slutrören. Inte bra. Jag lödde in nya kablar och kunde sen konstatera att det var glapp i rörsocklarnas lödningar så jag lödde om dem. Efter detta gick det att biasjustera nya slutrör med begripliga mätvärden.

Peavey Valveking

En Peavey Valveking, 50W combo med 1x 12″. Ett litet problem med de här är att det blir en fördröjning när man skiftar kanal med footswitchen. Samma sak med Boost-läget på Leadkanalen. Ett tips var att ändra värdet på en resistor i kretsen som switchar, och det hjälpte väldigt bra. Kunden ville också ha blå indikatorlampa och då fick jag byta en röd LED mot en vit för att det blå lampglaset skulle visa blått..annars blev det rött i alla fall.

Ett prasslande ljud i Leadkanalen fick jag bort genom att byta V2, som dessutom mätte skumt.

Fender Twin Reverb reissue

En ”modern” Fender Twin Reverb som hade en sprucken högtalare. Jag såg också att två av slutrören inte fick nån glödspänning. Ett av rören var trasigt. Jag bytte ut det röret (ett Groove Tubes, graderat ”4”) mot ett bättre begagnat med samma gradering som jag hade i lager. Högtalaren hade en spricka i pappkonen längs med sargen och jag testade ett rekommenderat knep att laga sprickan med vattenlösligt lim och papper i flera lager. Det verkar hålla, matade högtalaren med 70 Hz / 40W i en timme ungefär för att testa.