Fender Excelsior

En förstärkare i Fenders Pawnshop serie, 2 6V6 ut i en 15 tums högtalare. Den här sprakade till vid hög volym. En dålig lödning i kretskortet för en kabel som gick till V1 (första preampröret) var orsaken. Kontrollerade bias för slutrören och den ena röret ville inte alls vara med trots att båda rören testade OK i rörprovaren. Ytterligare en dålig lödning till pin 4 (skärmgallret) i ena slutrörssockeln (eller snarare ingen lödning alls) var den orsaken. Fixade den och sen verkade allt lira.