Fender Bassman och Bandmaster ”Drip Edge”

Jag fick in ett par Fender-toppar för genomgång, en Fender Bassman och en Bandmaster, båda i sk ”Drip Edge” utförande av kabinetten (1967-68). Bandmastern var importerad och hade kvar sin ”Death Cap” (en lösning som kan innebära spänning rakt i chassi + gitarr). Den kopplades bort, huvudsäkringen lades i serie med strömbrytaren. Man hade bytt elektrolytkondensatorer men tryckt dit ett par av radialtyp. Bytte till axialtyp som det ska vara. Slutrören var omatchade (med 10 mA skillnad) så de byttes och bias justerades. Sprayade elektronikrengöring i potar m.m. Inga anmärkningar på Bassman-toppen, mycket var utbytt där.