Marshall Bluesbreaker reissue

En Marshall Bluesbreaker reissue som sköt säkringen. Ett slutrör var kortslutet, hittade också en skada på en kabel i biaskretsen. Detta åtgärdades , och nya slutrör installerades. På begäran plockades också en effektloops-mod bort och ingångsjacken återställdes till originalkretsen.

SAM_1985