”Rycka ett par rör”

Det uppkommer ibland frågor om man kan plocka bort ett par slutrör och på så sätt minska uteffekten som i sin tur innebär att man kan pressa de återstående slutrören lite hårdare utan att bli stendöv. Detta gäller ju oftast i förstärkare med 100W eller mer, och det vanligaste är att man tar bort 2 st rör av totalt 4.

Och ja, detta kan man göra. Det första man ska tänka på är att man tar bort ett rör från varje ”halva” av slutsteget (vanligtvis de ”yttre” 2 rören) så att man fortfarande har ett fungerande push-pull slutsteg.

Sen bör man tänka på att anpassa rörens last eller impedans. Det är den last som rören vill se från högtalaren för att fungera optimalt .När man tar bort hälften av rören så ökar önskad impedans till det dubbla (de är ju parallellkopplade). Då måste vi också anpassa impedansen på utgångssidan. Vi ansluter högtalaren till en lägre utgång (ex 8 Ohmslåda till 4 Ohmsutgång).

Till sist kan man kontrollera biasinställningen. Tar man bort ett par slutrör så ökar anodspänningen något vilket gör att de återstående rören går något varmare.