Säkringars betydelse

Efter att ha sett ett antal felsäkrade förstärkare så är det dags för ett litet inlägg…

Säkringar är till för att skydda dyrare komponenter genom att bryta när strömmen blir onormalt hög. Det är därför inte bra att sätta i en säkring med högre värde än vad som anges, även om den faktiskt håller. Nåt drar för hög ström, och lösningen är att serva förstärkaren.

Vad kan det finnas för säkringar i förstärkare ?

  • Huvudsäkring – sitter på primärsidan av trafon och är oftast av typen Trög(Slow-blow), vilket innebär att den klarar av uppstartsströmförbrukningen utan att gå. Ex, 2AT står för 2 Ampere (Trög). Ska normalt alltid finnas, men på svenskimporterade Fender under 60-talet förekommer exemplar utan huvudsäkring. Beroende på strömförbrukning så är huvudsäkringen på mellan 1A – 3.15A…
  • Glödsäkring – sitter i glödlindningen och är vanligtvis av typ Trög, rejäla säkringar på 6-10A. Sitter oftast inne i chassit och är på äldre stärkare lödsäkringar. Saknas på många förstärkare
  • B+ säkring eller sekundärsäkring – sitter på sekundärsidan av trafon, kan vara av typ Trög eller Snabb (Fast-blow). Kan vara en eller flera säkringar. Normalt ska en 100W förstärkare klara sig med 500-800mA(Snabb), 200W ca 1A(Snabb), osv..

Om säkringen går.. prova med en säkring av rätt typ (Snabb eller Trög) och med rätt värde. Går säkringen igen, serva förstärkaren. Det blir billigast så.