Elektrolytkondensatorer – en förbrukningsvara

En kondensator lagrar elektrisk laddning (kapacitans), förenklat kan man se den som en slags strömreservoar. En speciell typ av kondensator är polariserade elektrolytkondensatorer. De används i förstärkarens power supply för att filtrera den likriktade spänningen. Hög kapacitans i de här kondensatorerna ger ett ”styvt” power supply som underlättar basrespons och minimerar brum.

Elektrolytkondensatorer har en begränsad livslängd, höga temperaturer i en förstärkare förkortar livslängden ytterligare. Efter ett tag kan de börja läcka, de torkar ut och kapacitansen går ner, ljudet påverkas negativt och risken för haveri är stor.

Ok, men om man inte använder förstärkaren på ett tag då ? Det är tyvärr så att det inte fungerar så bra, elektrolytkondensatorer behöver få laddas upp regelbundet för att fungera.

Vid service av förstärkare är det därför en bra idé att man kollar upp och byter ut gamla elektrolytkondensatorer, det blir billigare att byta dem i preventivt syfte än att fixa förstärkaren när haveriet är ett faktum.