Marshall modell 1992 ”Super Bass” -75

En -75:a enligt ägare och detta stämmer också med datumkoder på kondensatorerna . Enligt kvalitetskontrollslappen är den utcheckad okt -73. En felskrivning ? Några problem: Strömkabeln glappade i genomföringen till chassit, preampröret V2 var dött. V1 mätte låga värden mot datablad. Slutrören var något omatchade och gick väldigt kallt med cross-over distortion, gick ej heller att justera dem varmare utan att bygga om bias-krets. Presence-kontrollen fungerade inte.

Bytte slutrör, justerade bias, bytte V1 o V2. Kapade strömkablen vid brottet och kopplade om den. Kondensatorn på Presence-poten hade släppt mot jord , så det var bara att löda om.