Marshall modell 1987 ca -72

En tidig 70-talare (Mk II) som fått en ny transformator. En tidigare Folkesson-mod hade avlägsnats och man hade försökt att återställa den till original. Ett hyfsat jobb, men slope-resistorn i tonstacken (som släpper igenom signal till Bass o Mid-kontrollerna) saknades så all signal gick via Treble-poten. Pilotlampa saknades samt impedansplugg (som var ersatt av en krökt spik). Glödsäkringen hade brunnit och var förbikopplad.

Standby-switchen stängde inte riktigt så jag tog isär den och spände om kopparblecken. Bytte en kabel till biaskrets där isoleringen smulades sönder, bytte dioder i likriktaren och tvättade bort spår av överslag. Ett av slutrören hade en kalllödning för jordanslutningen och ställde till med lite huvudbry innan jag hittade felet. Satte dit en säkringshållare o säkring för glödströmmen.

Rengjorde potar o justerade bias så var det klart. En högljudd 50W:are.