Peavey Valverb

En rörpreamp med fjäderreverb och tremolo från mitten av 90-talet. Fick inte nån vidare utsignal från den och det berodde på en trasig pot för ingångsvolymen. Rengjorde potar, kollade rör och elektrolyter samt kompletterade med nya rattar eftersom det saknades flera och de övriga var av varierande modell o storlek.