Peavey Classic 50

Peavey Classic 50 med sisådär 15 år på nacken. Körde en service med effektmätning, rengöring, test av rör, kontroll elektrolyter och hittade inga större fel. Förstärkaren var inställd på 220V så jag ändrade till 240V och justerade bias lite kallare. Dessutom monterade jag på begäran en switch för fläkten som störde en del under inspelning. Switchen har 3 lägen: Off, 1/2-fart och normal fart. Dessutom monterade jag in LED i footswitchen. Fick göra en separat, parallell krets för LED:arna med 2 AA-batterier och byta omkopplarna till 3-poliga.