Fender Bassman 6G6B -63

En ”Blondface”, Fender Bassman 6G6B från 1963, Hagström-import. Bytte elektrolytkondensatorer (några var original), en spikande volympot, samt nya slutrör då de gamla matchade väldigt dåligt.