Fender Super Reverb -64

En ”moddad” Super Reverb som fått en strömtrafo till en Fender 75 (sen 70-talare) och likriktrarröret utbytt till solidstate. Fasvändaren var ett ECC83 och en del andra ingrepp var gjorda för att anpassa den här trafon till stärkarn som hade lite tokiga spänningar jämfört med originalschema. Trafon byttes, nya kondingar, ett ECC81 till fasvändare och säkringar placerades enligt original SEMKO-spec på HT-lindningen före likriktare.