LM Ericsson goes Marshall, del 2

Det underlättar att ha ett schema och en layout att utgå ifrån, med datorns hjälp kan man flytta runt komponenter m.m. och bygga förstärkaren virtuellt. Det skall tilläggas att det här inte är den sista versionen av schema o layout . Effektloopen är omritad och ett antal andra komponentvärden är bytta i slutversionen.

Schematic 20140915

Layout 20140913 with loop and RR mod