Harley Benton GA15, PPIMV mod

En redan moddad Harley Benton GA15, den hade en ”Gain mod” samt ”Post PI Master Volume mod”..kunden upplevde den som basfattig. Det visade sig att PPIMV-modden var en sk ”Cross-line PPIMV” som motkopplar faserna före slutsteget..misstänkte diverse fasfel m.m. och installerade istället en sk ”Rich mod PPIMV” som använder sig av en sterepot där faserna inte kommer i kontakt med varann.. Snyggade till lite och ändrade dessutom lite värden i ”Gain modden”.

SAM_1335

SAM_1334

SAM_1302

SAM_1310

SAM_1333

SAM_1332