Marshall JTM30

Enligt felbeskrivning så tystnade förstärkaren efter ett tag och man kunde då se att rören i preampen slocknat. Det är så att man har valt att likrikta glödspänningen för preamprören och det var detta som var felet. Jag bytte diodbryggan som likriktade spänningen och passade på att löda om ”skumma” lödningar. De här modellerna har värmeproblem beroende på att slutrören är monterade horisontellt och värmen går rakt upp i kretskorten vilket kan skapa spröda lödningar med sprickor. Slutrören var omatchade med en diff på 10mA så jag bytte dem mot ett matchat par som dessutom drog tomgångsström enligt spec , 40mA (det går inte att justera bias på den här modellen utan att bygga om biaskretsen, nu slapp vi det denna gång).