Hiwatt Lead 100

En 100W-topp från 1986. Ingen Englandsbyggd Hiwatt som de som Dave Reeves konstruerade och byggde med sitt Hylight Electronics (1966-1981), eller de som Biacrown (tidigare Hiwatt-anställda) byggde ett par år efter att Hylight gått i konkurs 1981. Sterling Imports var USA-agent för Hiwatt och köpte in delar från England och byggde ihop egna Hiwatts. Detta är en sån. Hittade lite problem med kablaget mellan power supply och slutsteg, som vid lätt beröring slutade leverera bl a biasspänning till slutrören. Inte bra. Jag lödde in nya kablar och kunde sen konstatera att det var glapp i rörsocklarnas lödningar så jag lödde om dem. Efter detta gick det att biasjustera nya slutrör med begripliga mätvärden.