Biasjustering

Biasjustering

För att rören ska arbeta optimalt behöver de ställas in med en negativ spänning på signalgallret. Detta kallas för att justera bias. Förstegsrör använder fasta motstånd för att uppnå den här negativa spänningen, sk katodbias. Vissa förstärkare använder även katodbias i slutsteget.

Den andra vanliga varianten är att man använder sk fast bias i slutsteget. Det finns då inga fasta katodmotstånd utan rören får sin negativa spänning in på signalgallret från en separat spänningskälla. Trots att detta kallas fast bias så kan man ofta justera den här spänningen för att få slutrören att dra specificerad tomgångström.

Kontroll och justering av bias gör man vid rörbyte. Ex så bör ett 6L6GC ställas in på ~35 – 40mA tomgångsström vid en anodspänning på 450V.

Ombyggnad av biaskrets

Ibland så behöver man anpassa biaskretsen för att kunna justera bias korrekt. Det justerbara spänningsintervallet som man kan få med biaspotentiometern räcker inte till.

En del förstärkare, ex senare Fender Twin Silverface, har en biaspotentionmeter som bara justerar balansen mellan slutstegshalvorna, medan nivån totalt inte går att justera. Här kan man bygga om kretsen så att man istället justerar nivån.

Det är också viktigt att byta elektrolytkondensator i biaskretsen (precis som man behöver byta övriga elektrolytkondensatorer emellanåt). En havererad biaskrets innebär strömrusning i slutrören, sk ”redplating”.