Peavey VK100

En 100W topp som var stendöd. Glödspänningen saknades och förutom säkring så hade likriktardioderna till glöden tackat för sig. Ja , slutrören får glödspänningen som seriekopplad likspänning i de här apparaterna precis som Classic 30, preamprören får sen parallellkopplad likspänning av de 6V som blir över. Det går alltså inte att testa stärkarn utan att alla rör sitter i.