Fender Super Reverb -65

En Fender Super Reverb -65 som skjutit säkring. Ena slutröret drog rejält mer ström än det andra och jag bytte båda slutrören mot ett matchat par. Bytte fasvändarrör samtidigt då det hade en del missljud. Hagström-trafo med höga spänningar även i den här SR:en , men man hade satt i ett 5U4GB likriktarrör som inte ger fullt lika höga värden även om det drar mer glödström. Verkar fungera då den hade samma rörbestyckning när jag servade den för 4 år sen.