Rörtillverkare o märken

Rörtillverkare

Idag finns det rörtillverkning (av de vanligaste förstärkarrören) i ett fåtal fabriker i världen:

  • Kina, Shuguang
  • Ryssland, Reflector
  • Slovakien, JJ

Övriga märken som florerar är antingen ommärkta produktionsserier från någon av ovanstående fabriker (Ruby, Groove Tubes, EH, GoldLion, TAD) eller sk NOS (New Old Stock), som är oanvända rör från gamla lager.

De kvarvarande fabrikerna har i vissa fall utrustning köpt från de nedlagda fabrikerna i Väst och ställer om produktionen för olika serier. Därför kan ex en Sovtek KT-88 se annorlunda ut än en EH KT-88 trots att de är tillverkade i samma fabrikskomplex.

NOS-rören är oftast mycket dyrare (Mullard, GEC, RCA mfl), och säljs oftast i små partier på eBay och i forum.

Det tillverkas också nya rör i de kvarvarande fabrikerna som också märks om till de klassiska namnen (Mullard mfl), bara för att förvirra begreppen.